ΑΡΧΕΙΟ -11- ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ (1883 – 1885)
Friedrich Nietsche
Εκδόσεις Π. ΚΑΛΦΑΚΗ – ΑΘΗΝΑ 1958
Μετάφραση Άρη Δικταίου


Αλλοίμονο! Θα ’ρθει καιρός, που ο άνθρωπος δε θα μπορεί να γεννήσει κανένα άστρο πιά. Αλλοίμονο! Θα έρθει ο καιρός του πιο αξιοπεριφρόνητου ανθρώπου που δε θα μπορεί πιά να περιφρονεί ο ίδιος αυτός τον εαυτό του…
Άρρωστοι κι ετοιμοθάνατοι ήσαν αυτοί που περιφρόνησαν το κορμί και τη γη κι εφεύρανε το Ουράνιο και τις σωτήριες αιμάτινες σταγόνες, αλλ’ ακόμη και τα γλυκά και σκοτεινά αυτά δηλητήρια από το κορμί και τη γη τα πήρανε!
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν Θεό; Μη μου μιλάτε τότε για κανένα Θεό. Μα μπορείτε να δημιουργήσετε τον υπεράνθρωπο.
Όσο μαθαίνουμε να χαιρόμαστε περισσότερο τόσο ξεμαθαίνουμε να κάνουμε κακό στους άλλους και να εφευρίσκουμε θλίψεις…
Θέλετε να πληρωθείτε, ενάρετοι! Θέλετε να έχετε μισθό για την αρετή σας κι ουρανό για τη γη κι αιωνιότητα για το σήμερά σας;
Τα μεγαλύτερα γεγονότα δεν είναι οι θορυβοδέστερες, μα οι σιωπηλότερες ώρες μας…
Μόνο, αδερφοί μου, να διώξετε μακριά τους σκύλους, τους σάπιους ποδογλύφτες, κι όλο το εξημμένο σκυλολόι.
Όλο το εξημμένο σκυλολόι των «μορφωμένων», που τρέφεται από τον ιδρώτα κάθε ήρωα!


Friedrich Nietsche