ΑΡΧΕΙΟ -73- ΠΕΡΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ

Περί Σιωνισμού

Σιωνισμός: Παγκόσμιο πολιτικοκοινωνικόν κίνημα των Εβραίων το οποίον έχει ως σκοπόν κατ’ άλλους μεν την δημιουργία εις την Παλαιστίνη ενός μεγάλου και ανεξαρτήτου Εβραϊκού κράτους. κατ’ άλλους δε την παγκόσμιον κυριαρχία του Εβραϊκού λαού επί όλων των άλλων. Μια τρίτη άποψις δέχεται ότι ο Σιωνισμός ήρχισε ως μια προσπάθεια διατηρήσεως της συνοχής των εν Διασπορά ευρισκομένων Εβραίων και επιβιώσεώς του ως λαού και έθνους, η οποία διήλθε διαφόρους φάσεις δια να καταλήξει εις την απόφασίν των να επιβάλλουν ένα παγκόσμιο οικονομικο-πολιτικό έλεγχο επί των άλλων λαών.
Η ιστορία του Σιωνισμού είναι παράλληλος και αρχίζει ουσιαστικώς με τη Διασπορά δηλ. την εγκατάσταση των Εβραίων εις διαφόρους χώρας μετά την εκδίωξή των εκ της Παλαιστίνης αρχικώς μεν υπό του Ρωμαίου αυτοκράτορος Τίτου το 70μ.χ., κυρίως δε υπό του αυτοκράτορος Ανδριανού μετά την Ιουδαϊκή εξέγερση των ετών 115-135 μ.χ. Επί αιώνας ο Σιωνισμός εκτρέφετο μεταξύ των Εβραίων της Διασποράς υπό την μορφή διαφόρων Μεσσιανικών κινημάτων.
Η μεγάλη στιγμή του Σιωνισμού υπήρξεν ασφαλώς το Α΄ Σιωνιστικό Συνέδριο το οποίο έλαβε χώρα εις την πόλη Βασιλεία της Ελβετίας το 1897. Διοργανωτές του ήταν δύο μεγάλες μορφές του εβραϊσμού ο Θεόδωρος Χέρτζλ (Βενιαμίν Τέεμπ 1860-1904) και ο Μάξ Νορντάου (Σίμων Ζύντφελντ 1849-1923). Εις το Συνέδριο της Βασιλείας ελήφθη η απόφαση περί δημιουργίας Εβραϊκού Κράτους, στην Παλαιστίνη, καθώς επίσης εψηφίσθη και το πρόγραμμα υλοποιήσεως της αποφάσεως αυτής. Πολλοί συγγραφείς υποστήριξαν ότι οι μυστικές αποφάσεις του Συνεδρίου αυτού εκωδικοποιήθησαν και απετέλεσαν αυτά τα οποία αργότερον ήλθαν στο φως και έγιναν γνωστά ως «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» για τα οποία ποταμοί μελάνης έρρευσαν εκ μέρους των Εβραίων για να αποδείξουν ότι είναι πλαστά.
Δημήτρης Ευαγγελίδης – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – Εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ

- - -

…Είναι η πηγή της Αρνητικής Δυναμικής, της Αντιεπιλογής, του Εκφυλισμού των Φυλών. Είναι η μεγαλύτερη και ισχυρότερη διεθνιστική δύναμη του Κόσμου και της Ιστορίας […] Διεθνιστική εκ φύσεως και πεμπτουσίας, η κοσμοθεωρία της κυριαρχίας του, εκτός της προελεύσεως από τη Διασπορά του, θεωρεί τον Διεθνισμό σαν απολύτως αναγκαία προϋπόθεση εκπληρώσεώς της, δεδομένου ότι μόνο με την θραύση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών πλαισίων των Λαών και των Φυλών και τον πνευματικό και οικονομικό βιασμό τους, μπορεί να ελπίζει στην επιτυχία…
…Ο Υλισμός του προέρχεται κατ’ ευθείαν από τους προφήτες του και το ιερό του βιβλίο, το Ταλμούδ: «Είσαι ο εκλεκτός λαός του Θεού και θα βασιλεύσεις επί της γης. Αυτή η έννοια μας δίνει την ουσία του Σιωνιστικού Υλισμού: «Θα βασιλεύσω επί της γης», δηλαδή επί των κρατών, εθνών, λαών και - ιδίως - επί των αγαθών της.
…Είναι χαρακτηριστική η υποκρισία των Σιωνιστών το ότι ενώ κόπτονται κατά του φυλετισμού και προπαγανδίζουν την πλήρη ισότητα των φυλών, ο Σιωνιμός αποτελεί από αιώνες, την πλέον ολοκληρωτική μορφή φυλετισμού. Οι νόμοι του καταδικάζουν κάθε ανάμειξη με μη Εβραίο…
Ανδρέας Δενδρινός – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ – Εκδόσεις ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ

- - -

…Είναι αναμφισβήτητον ότι κανέν έθνος της γης δεν δεικνύει τόσην φυλετικήν αλληλεγγύην, τόσην αδιάρρηκτον συνοχήν, τόσην εθνικήν πειθαρχίαν, όσον οι Εβραίοι, οι οποίοι όμως δια τους άλλους λαούςκηρύσσουν την διάλυσιν της θρησκείας, της οικογένειας, της πατρίδος…
…Έν από τα αποκαλυπτικότερα έγγραφα, τα οποία τρανώς αποδεικνύουν το μέγα συνωμοτικόν έργον των Εβραίων κατά των Χριστιανών και της ανθρωπότητος, είναι και τα δημοσιευθέντα το πρώτον κατά το 1905 πρακτικά των Σοφών Σιωνιστών…
Δρος Αριστείδου Ι. Ανδρόνικου – Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ – Αθήνα – 1927

- - -

…Τα «Πρωτόκολλα των σοφών της Σιών», που οι Εβραίοι τα απαρνούνται με τόση κακία, δείχνουν μ’ έναν αναμφισβήτητο τρόπο, πόσο ολόκληρη η ύπαρξη αυτού του λαού στηρίζεται στα ψέματα που εξυφαίνει. «Είναι πλαστά» επαναλαμβάνει κραυγάζοντας η «Γκαζέττα της Φραγκφούρτης» και προσπαθεί να πείσει το σύμπαν, αυτό όμως και μόνο αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι είναι αληθινά κι αυθεντικά.[…] Ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε σωστές τις αποκαλύψεις είναι να τις θέσουμε αντιμέτωπες στα γεγονότα. Αν κάνουμε να περάσουν απ’ το μυαλό μας, τα ιστορικά γεγονότα των τελευταίων εκατό ετών, φωτισμένα απ’ αυτό το βιβλίο, καταλαβαίνουμε αμέσως γιατί ο Εβραϊκός τύπος το καταδιώκει έτσι κραυγαλέα...
…Οι Εβραίοι είναι οι αφέντες των κεφαλαιοκρατικών δυνάμεων της Αμερικής. Κάθε χρόνο οι παραγωγικές δυνάμεις ενός λαού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ψυχών όλο και πιο πολύ κάτω απ’ τον έλεγχό τους, είναι ελάχιστοι εκείνοι που μένουν απόλυτα ανεξάρτητοι, αψηφώντας την φοβερή οργή των Εβραίων…
Αδόλφου Χίτλερ «Ο Αγών μου»

- - -

Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών στο διαδίκτυο:
http://www.scribd.com/doc/6281127/-Roger-Lambelin

- - -

Βιβλιογραφία περί Σιωνισμού

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ – Εκδ. Μπίμπης
Δημήτρης Ευαγγελίδης – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ – Εκδ. Νέα Θέσις
Δρος Αριστείδη Ι. Ανδρόνικου – Ο ΙΟΥΔΑΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ – Εκδ. Άγιος Νικόδημος
Ανδρέας Δενδρινός – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Ανδρέας Δενδρινός – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Ανδρέας Δενδρινός – ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΙΣΡΑΗΛ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Σίτσα Καραϊσκάκη – ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Κώστας Πλεύρης – ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ – Εκδ. Ηλεκτρον
Κώστας Πλεύρης – ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥΣ – Εκδ. Νέα Θέσις
Ίστβαν Μπάκονι – ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Μωρίς Μπαρντές – ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Ροζέ Γκαρωντύ – Ο ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ – Εκδ. Νέα Θέσις
Ροζέ Γκαρωντύ – ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Εκδ. Νέα Θέσις
Από ομάδα συγγραφέων – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΒΡΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ – Εκδ. Ελεύθρη Σκέψις
Bernard Lazare – ΑΝΤΙΕΒΡΑΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ – Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
Jean Boyer – ΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΛΑΩΝ – Εκ. Ediciones Libertad
Richard Harwood – ΜΥΘΟΣ Η΄ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ – 6.000.000 ΝΕΚΡΟΙ; - Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις