ΑΡΧΕΙΟ -12- ALAIN DE BENOIST


Alain de Benoist

Ο Αλαίν ντε Μπενουά γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1943 στο Saint-Symphorien στη Γαλλία. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Διδάκτορας φιλοσοφίας, καθηγητής, είναι από τους μεγαλύτερους στοχαστές και φιλοσόφους της σύγχρονης εποχής. Υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ίδρυσης και εξάπλωσης του Νέου Ρεύματος Σκέψεως κι ένας από τους ιδρυτές της Ομάδας Αναζητήσεων και Μελετών για το Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (G.R.E.C.E.)
Είναι συγγραφέας πολλών δοκιμίων και βιβλίων. Συνεργάστηκε με τις επιθεωρήσεις Ιlιments, Nouvelle Ιcole, Krisis. Το έργο του αγγίζει διάφορα θέματα όπως την αρχαία θρησκεία, τη μετανάστευση, τις φυλές και τις ταυτότητες, τον Αμερικανισμό, τη ευρωπαϊκή ένωση ή την πάλη ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό. Γράφει επίσης με τα Ψευδώνυμα: Robert Herte, Fabrice Laroche.

Συμμετοχές στα φόρουμ συζήτησης στο διαδίκτυο:
Διεθνές World Studies (Etats-Unis, Stanford University)
Evolutionary Psychology (Etats-Unis)
Geopolitika (Biιlorussie)
Campo Antiimperialista (Ιταλία)
Βιβλία του Αλαίν ντε Μπενουά
Le Courage est leur patrie (en collaboration avec Franηois d'Orcival), 1965
Les Indo-Europιens, 1966
Rhodιsie, terre des lions fidθles (en collaboration avec Franηois d'Orcival), 1967
L'Empirisme logique ou la philosophie du Cercle de Vienne, 1970
Avec ou sans Dieu, 1970
Histoire de la Gestapo (en collaboration), 1971
Morale et politique de Nietzsche, 1974
Vu de droite. Anthologie critique des idιes contemporaines, 1977 (grand prix de l'essai
Acadιmie franηaise 1978)
Les Idιes ΰ l'endroit, 1978
Maistra, Renaissance de l'Occident ?, 1979
L'Europe paοenne (en collaboration), 1979
Guide pratique des prιnoms, 1980 (rιιdition 1990)
Comment peut-on κtre paοen ?, 1981
Fκter Noλl, 1982
Orientations pour des annιes dιcisives, 1982
Traditions d'Europe, 1983
La Mort (en collaboration), 1983
Dιmocratie : le problθme, 1985
L'Ιclipse du sacrι (en collaboration), 1986
Europe, Tiers monde, mκme combat, 1986
Quelle religion pour l'Europe ? (en collaboration), 1991
Le Grain de sable, 1994
La Ligne de mire. Discours aux citoyens europιens, t. 1 : 1972-1987, 1995
Cιline et l'Allemagne, 1996
Famille et sociιtι, 1996
La Ligne de mire. Discours aux citoyens europιens, t. 2 : 1988-1995, 1996
Ernst Jόnger, 1997
Communisme et nazisme, 25 rιflexions sur le totalitarisme au XXe siθcle, 1998
L'Ιcume et les galets. 1991-1999 : dix ans d'actualitι vue d'ailleurs, 2000
Derniθre annιe, notes pour conclure le siθcle, 2001
Jιsus et ses frθres, 2001
Charles Maurras et l'Action franηaise, 2002
Critiques-Thιoriques, 2003
Au-delΰ des droits de l'Homme, 2004

Η διεύθυνσή του στο διαδίκτυο είναι http://www.alaindebenoist.com/index.php