ΑΡΧΕΙΟ -55- ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΗΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΗ
JULIUS EVOLA
Εκδόσεις Ελεύθερη σκέψις Αθήνα- 1985 Μετάφραση Θεόδωρος Μανιάτης


…Στους αρχαίους Αρίους η αντίθεση ανάμεσα στη σκέψη και στη δράση ήταν άγνωστος. Τόσο η δράση όσο και η σκέψη δεν αντιμετωπίζοντο σαν δυο όροι μιας αντιθέσεως. Απλώς προσδιόριζαν δυο δρόμους που όμως οδηγούσαν προς την ίδια πνευματική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια επικρατούσε η αντίληψη ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε να ξεπεράσει το ατομικιστικό εμπόδιο και να συμμετάσχει στην υπερφυσική πραγματικότητα όχι μόνο δια μέσου της σκέψεως αλλά και της δράσεως…
…Αν το σύνθημα κάθε σύγχρονης ανανεωτικής προσπάθειας είναι η επιστροφή στις ρίζες, κάτι τέτοιο πρέπει να έχει σαν πρωτεύουσα αποστολή την επαναφορά του αρχεγόνου Αρίου νοήματος της δράσεως. Παρόμοιο νόημα πρέπει να δράσει εξελικτικά και να εμφυσήσει στον νέο άνθρωπο αξίες, ζωτικές δυνάμεις της φυλής…
… «Από τον μικρό επιστρέψαμε στον μεγάλο ιερό πόλεμο». Με βάση τη διαπίστωση αυτή ο μεγάλος ιερός πόλεμος ανήκει στην πνευματική αξία. Ο μικρός ιερός πόλεμος, αντιθέτως, είναι ο φυσικός, ο υλιστικός αγών, η μάχη που δίδεται στον εξωτερικό πόλεμο. Ο μεγάλος ιερός πόλεμος είναι ο αγών του ανδρός εναντίον των εχθρών που βρίσκονται μέσα του. Συγκεκριμένα είναι ο αγών του υπερφυσικού στοιχείου του ανθρώπου εναντίον οτιδήποτε, που θεωρείται ενστικτώδες, που συνδέεται με πάθη, που είναι χαώδες, στο έλος των δυνάμεων της φύσεως…