ΑΡΧΕΙΟ -63- Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ


Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΑΛΑΙΝ ΝΤΕ ΜΠΕΝΟΥΑ – ΓΚΙΓΙΩΜ ΦΕΥ
Εκδόσεις Ελεύθερη σκέψις Αθήνα 1981


…Βάζοντας τα δικαιώματα του αφηρημένου «ατομικού ανθρώπου» πάνω από τις κοινοτικές συγγένειες, η ιδεολογία των δικαιωμάτων του ανθρώπου ενώνεται με την τάση του φιλελευθερισμού να σβήνει το παρελθόν και να αποκληρώνει το μέλλον, στο όνομα ενός «αιώνιου παρόντος»…
…Δεν υπάρχει έννοια ελευθερίας γενική και αφηρημένη, αλλά ελευθερίες, αρθρωμένες σύμφωνα με την ιδιαίτερη φύση των όντων (Ιούλιος Έβολα) Δεν υπάρχει ελεύθερη θέληση υπό αφηρημένη έννοια. Υπάρχουν μόνο θελήσεις, κινούμενες από δυνάμεις που συνδέονται με σχέδια, σκοπούς κι επιδιώξεις…
…Οι συντάκτες της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 ήσαν ανίκανοι να φανταστούν ότι ένα ατομικό δικαίωμα δεν έχει αναγκαστικά την ίδια έννοια για έναν αφρικανό χωρικό και για έναν αστό της Νέας Υόρκης…
…Νομιμοποιώντας την εξαφάνιση των ειδικών εθνοπολιτιστικών χαρακτηριστικών, η ιδεολογία των δικαιωμάτων του ανθρώπου αξιολογεί την άνοδο του επιπέδου ζωής - στην οποία ο καθένας, λέει, έχει «δικαίωμα» - σαν οικουμενικό ιδεώδες και σαν ουσιαστικό κριτήριο «επιτυχίας» των πολιτικών και κρατικών συστημάτων διακυβέρνησης…
…το «πλήθος» δεν είναι τίποτε άλλο από την ετερογενή κι εξατομικευμένη «μάζα», όπου ο καθένας είναι «ελεύθερος να είναι ευτυχής» και όπου οργανώνεται το ιδεώδες κοινωνικό πεδίο της πελατείας των καταναλωτών, που είναι απαραίτητο στον εμποροκρατικό καπιταλισμό…
…αποτέλεσμα. βέβαια, της εφαρμογής της οικουμενικής ιδεολογίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, είναι ακριβώς ο περιορισμός της πολιτικής κυριαρχίας των εθνικών κρατών…


Alain de Benoist - Guillaume Faye