ΑΡΧΕΙΟ -115- ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΓΗ


ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΓΗ – Walther Darre
Εκδόσεις Απολλώνειο Φως - Αθήνα 2001

…Οι μεγάλοι άντρες είναι ένα κομμάτι του κληροδοτήματος της Φυλής μας μέσα στο πλαίσιο της φυλετικής τους συστάσεως…

…δεν μένει παρά να παραδεχθούμε ότι ποτέ δεν γεννήθηκε μια πραγματική διάνοια σε κάποιο λαό που να μην είχε κληρονομήσει κάποιες ιδιότητες από τους προγόνους της…

…Αν σήμερα είμαστε ικανοί σαν λαός, να πραγματοποιήσουμε ένα επίτευγμα, το οφείλουμε στις φυλετικές ιδιότητες οι οποίες ήταν ήδη παρούσες καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Και στο μέλλον θα είμαστε ικανοί να πραγματοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε κάθε επίτευγμα που θα μπορεί να γίνει μέσω των γιών και των εγγονών μας…

…Αυτό που είμαστε και αυτό που μπορούμε να κατακτήσουμε σαν λαός το καθορίζει η εθνική μας σύσταση…

…Ο μόνος και πραγματικός πλούτος του λαού μας είναι η βιοψυχική δύναμή του. Τα υλικά αγαθά αυτού του κόσμου μπορούμε να τα απωλέσουμε μόνο σαν λαός ή άτομα μεμονωμένα. Αυτή η απώλεια δεν θα μας επιφέρει μεγάλες συνέπειες εφόσον προσπαθούμε να διατηρήσουμε αμόλυντη την βιολογική και ψυχική μας υγεία σαν έθνος ενωμένο, γιατί διατηρώντας την βιοψυχική μας δύναμη μπορούμε να ξαναποκτήσουμε, σε οποιαδήποτε στιγμή, τα χαμένα υλικά αγαθά…

…Το μόνο που διατηρεί και δίνει ζωή στους Λαούς με χιλιετή παράδοση είναι η βιοψυχική κληρονομική ικανότητά τους. Αυτά που έχουν τυχαία καθιερωθεί σε έναν λαό δεν είναι τίποτα. Η εθνική του σύσταση είναι το παν…

…Η μοίρα ενός λαού εξαρτάται από την φυλή στην οποία ανήκει…

…Οι άνδρες που είναι πραγματικά ικανοί να δημιουργήσουν μεγάλα έργα πρέπει να μάθουν να επιλέγουν Μητέρες που να τους εγγυώνται παιδιά άξια και ικανά να συνεχίσουν, να υπερασπιστούν και να τελειοποιήσουν αυτά τα έργα. Και οι αληθινά αξιόλογες γυναίκες, αν θέλουν πραγματικά να τις εκτιμούν και να τις σέβονται με ειλικρινή τρόπο, πρέπει να μάθουν να πληρούν την υπέρτατη αποστολή που τους ανέθεσε η Φύση: να είναι άξιες Μητέρες και Σύζυγοι…

___