ΑΡΧΕΙΟ -81- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΖΑΝΗΣ

Ο Δημήτριος Βεζανής, εξέχων πολιτικός επισήμων, πολιτειολόγος και συνταγματολόγος γεννήθηκε και πέθανε στην Αθήνα (1904-1968).
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έγινε διδάκτωρ της σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Μονάχου.
Διετέλεσε υφηγητής της Γενικής Πολιτειολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (1932). Έκτακτος καθηγητής της ίδιας έδρας 1948–1951 και 1953–1956.
Έκτακτος καθηγητής της Γενικής Πολιτειολογίας και του Συνταγματικού δικαίου στην Πάντειο. Τακτικός καθηγητής της ίδιας έδρας από το 1943.
Διετέλεσε Νομάρχης Άρτας 1930-1931 και διευθυντής του ΙΚΑ 1936-1948.
Έγραψε πολλά συγγράμματα και μελέτες. Ορισμένες μελέτες που δημοσιεύτηκαν σε ξένα επιστημονικά περιοδικά.
Πριν και μετά την κατοχή υπήρξε ηγετικό στέλεχος του «ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» μαζί με τους Γ. Ρουμάνη, Παμπούκη, Δ. Σούτζο κλπ.
Πυρήνας αυτού του Συνδέσμου δημιούργησε κατά την κατοχή την οργάνωση «ΠΡΟΜΑΧΟΙ» η οποία εξέδιδε τα έντυπα «Ο ΠΡΟΜΑΧΩΝ» και «Η ΜΠΟΜΠΑ».
Υπήρξε μια μορφή φωτεινή, με ιδέες ξεκαθαρισμένες, που στη δύσκολη καμπή της προπολεμικής και μεταπολεμικής εποχής έδωσε στους νέους όχι μόνο γνώσεις, αλλά και χάλκευσε συνειδήσεις με ιδανικά.
Πίστευε ότι είναι σφάλμα της εποχής να μεταφέρει απαράλλαχτες τις πολιτικές μεθόδους από άλλα κράτη στην Ελλάδα χωρίς να λάβει υπ’ όψιν το διαφορετικό των ελληνικών συνθηκών και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Πίστευε ότι για το ελληνικό Κράτος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος ο μεγάλος στόχος, παρά η διατήρηση της ελληνικότητας, η προστασία δηλαδή και προώθηση του ελληνισμού ως Έθνους.
Διατύπωσε στα βιβλία του την κοσμοθεωρία τού ελληνικού Εθνικισμού συνεχίζοντας το έργο των Ίωνα Δραγούμη και Περικλή Γιαννόπουλου.


Τα κυριότερα έργα του Δημήτριου Βεζανή είναι:
Dietrels Individualismus und Sosialismus. Ein beitraeg zur Sozialophilosophie. Archiv fur Systematische philosophie, 1927.
Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Openheimer, 1927.
Zur Kritik des Satzes vom Grunde. Archiv fur systematische Philosophie, 1929.
Ο Παλαμάς φιλόσοφος, 1930.
Θεωρία του κράτους, 1932.
Das Aesthestische Grund proplem and seine systematiche Losung Berlin, 1932.
Πολιτική και οικονομία, 1933.
Η περί κράτους και δικαίου θεωρία του Felix Somlo, 1934.
Η φιλοσοφία του Λένιν, 1936.
Ο Ανώτατος Άρχων, α’ έκδοση 1936, β’ έκδοση 1944.
Μαθήματα συνταγματικού δικαίου, 2 τόμοι, 1938-1939.
Βάσεις και προοπτική της Κοινωνικής πολιτικής και του εργατικού δικαίου, 1944.
Η ιδέα του κράτους παρ’ Έλλησι, 1949.
Το Κράτος (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), 1949.
Η αιωνία νεότης των Ελλήνων, 1950.
Γενική πολιτειολογία, 1947-1963.
Θρησκεία και Έθνος, 1956.
La sauverainete, notion indispensable dans tout ordre juridique, Athenes, 1964.
Kritik der Geweltentei lungslekre Oester Zeitschrift fur.
Oeffentlicher Rechh Wien 1964 bd XIV
Η διοικητική μας οργάνωση
Ίων Δραγούμης
Το μέγα μήνυμα του Περικλή Γιαννόπουλου, 1951.
Το ζήτημα της Κύπρου
Πολιτισμός και επιστήμη του πολιτισμού. 1939.


Βιβλιογραφία
ΜΕ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ – Νικόλαος Καρράς – Εκδόσεις Πελασγός
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ – Δημήτρης Βεζανής- Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις