ΑΡΧΕΙΟ -56- JULIUS EVOLAJULIUS EVOLA

Ο Ιούλιος Έβολα (Baron Giulio Cesare Evola) γεννήθηκε στη Ρώμη στις 19/5/1898 και πέθανε στην ίδια πόλη στις 11/6/1974. Όπως θα παραδεχθεί ο ίδιος, οι πολιτικές και οι φιλοσοφικές του θέσεις διαμορφώνονται υπό την επίδραση του Νίτσε, του προφήτη του Υπερανθρώπου και της νέας Αριστοκρατίας, του Weininger, του εμπνευστή της ιδέας της ανδρείας, υπό το πρίσμα της μεταφυσικής και του Michel Staedter του τραγικού αναζητητή του απολύτου.
Η αναζήτηση του Απολύτου τον οδηγεί στην ανάγκη να ανακαλύψει μέσα στο Εγώ την Φύση, την Αρχή και τον Νόμο. Την εποχή εκείνη δημοσιεύονται τα «Δοκίμια περί του Μαγικού Ιδεαλισμού», η «Θεωρία του απόλυτου Ατόμου». Τα κείμενα αυτά έχουν σαν κοινή αφετηρία τα διδάγματα του Γερμανικού Ιδεαλισμού.
Στην Ιταλία το Φασιστικό καθεστώς είναι πλέον παντοδύναμο. Ο Έβολα αρνείται διακριτικά την ταυτότητα του κόμματος αλλά τάσσεται ανεπιφύλαχτα υπέρ της αναγκαιότητος της Εθνικής Επαναστάσεως του Οκτωβρίου. Συνεργάζεται με τον Φαρινάτσι στο Φασιστικό καθεστώς («Regime Fascista»), αναπτύσσει στενές σχέσεις με το πρωσικό Herrenklub, δείχνει ενδιαφέρον και παρακολουθεί από κοντά την ανάπτυξη των SS που, όπως είναι γνωστό, προορίζονται να δημιουργήσουν την πνευματική και βιολογική elite του Τρίτου Ράϊχ.
Στα 1934 κυκλοφορεί το σπουδαιότερο από τα έργα του με τίτλο «Εξέγερση εναντίον του σύγχρονου κόσμου». Μέσα από τις σελίδες του έργου παρουσιάζεται προφητικά η αναπόφευκτη σύγκρουση μεταξύ του παραδοσιακού και του σύγχρονου κόσμου. Στο χάος για μια φορά ακόμα αντιπαρατίθεται η τάξη. Η κυριαρχία των μαζών και η ηγεμονία της οικονομίας συγκρούονται με τις φωτεινές και ηρωικές εκείνες αξίες που είναι ακόμη σε θέση να εντοπίσουν και να καθοδηγήσουν την σκοτεινή ουσία του όχλου…
Το 1936 εκδίδεται το έργο «Τρεις απόψεις του εβραϊκού προβλήματος». Ακολουθεί το 1938 «ο Μύθος του αίματος», το 1941 εκδίδεται η «Σύνθεση του Δόγματος της Φυλής».
Αμέσως μετά την πτώση του Φασισμού και την ιταλική συνθηκολόγηση, ο Έβολα καταφεύγει στη Γερμανία και συμμετέχει στις προσπάθειες για την δημιουργία μιας νέας φασιστικής κυβερνήσεως στην ελεύθερη ακόμα Ιταλία του Βορρά. Το τέλος του πολέμου τον βρίσκει στη Βιέννη βαριά τραυματισμένο εξ αιτίας ενός συμμαχικού βομβαρδισμού.
Η επιστροφή του στην Ιταλία γίνεται δεκτή μέσα σε κλίμα εχθρικό. Η νεαρή ιταλική δημοκρατία φοβάται τη δύναμη του φιλοσόφου. Στα 1951 τον κατηγορεί ότι τα βιβλία του προτρέπον τους νέους να επαναστατήσουν εναντίον της νέας και δημοκρατικής τάξεως πραγμάτων και τον φυλακίζει.
(Από τον πρόλογο του Θεόδωρου Μανιάτη στο βιβλίο του Ιούλιου Έβολα ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΗ)
Έργα του που έχουν εκδοθεί:
Arte Astratta, Posizione Teoretica (1920)
Le Parole Oscure du Paysage Interieur (1920)
Saggi sull'idealismo magico (1925)
Teoria dell'Individuo Assoluto (1927)
Imperialismo Pagano: Il Fascismo Dinanzi al Pericolo Euro-Cristiano, con una Appendice sulle Reazioni di parte Guelfa (1928)
Introduction to Magic: Rituals and Practical Techniques for the Magus (1929)
Fenomenologia dell'Individuo Assoluto (1930)
The Hermetic Tradition: Symbols and Teachings of the Royal Art (1931)
Maschera e volto dello Spiritualismo Contemporaneo: Analisi critica delle principali correnti moderne verso il sovrasensibile (1932)
Revolt Against the Modern World: Politics, Religion, and Social Order in the Kali Yuga (1934)
Three Aspects of the Jewish Problem (1936)
The Mystery of the Grail: Initiation and Magic in the Quest for the Spirit (1937)
Il Mito del Sangue. Genesi del Razzismo (1937)
Sintesi di Dottrina della Razza (1941)
The Elements of Racial Education (1941)
Die Arische Lehre von Kampf und Sieg (1941)
Gli Ebrei hanno voluto questa Guerra (1942)
The Doctrine of Awakening: The Attainment of Self-Mastery According to the Earliest Buddhist Texts (1943)
The Yoga of Power: Tantra, Shakti, and the Secret Way (1949)
Orientamenti (1950)
Men Among the Ruins: Post-War Reflections of a Radical Traditionalist (1953)
Eros and the Mysteries of Love: The Metaphysics of Sex (1958)
Ride the Tiger: A Survival Manual for the Aristocrats of the Soul (1961)
Il Cammino del Cinabro (1963)
Il Fascismo. Saggio di una Analisi Critica dal Punto di Vista della Destra (1964)
L'Arco e la Clava (1968)
Il Taoismo (1972)
Meditations on the Peaks: Mountain Climbing as Metaphor for the Spiritual Quest (1974)
Ultimi Scritti (1977)
The Path of Enlightenment According to the Mithraic Mysteries (1977) ISBN 1558182284
Zen: The Religion of the Samurai (1981)
Rene Guenon: A Teacher for Modern Times (1984)
Taoism: The Magic, the Mysticism (1993)
Metaphysics of War: Battle, Victory and Death in the World of Tradition (2007)
Ιστοσελίδες για τον Ιούλιο Έβολα
http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola
http://www.gnosticliberationfront.com/julius_evola%20southgate.htm
http://www.juliusevola.net/
http://www.juliusevola.com/
http://www.juliusevola.it/